KATEGORIE
Marketing społeczny
Sponsoring zespołu / sportowca
Kampania reklamowa
Strona internetowa
Sponsoring przedsięwzięcia
Kontrybucja w polski sport
Komunikacja cyfrowa
Impreza lub wydarzenie
Osiągnięcia życiowe
Marka roku
Organizacja roku
Sukces międzynarodowy
Sportowy wzór roku


IMPREZA ROKU W NAWIĄZANIU DO SPORTU I REKREACJI


W tej kategorii będą brane pod uwagę imprezy odbywające się na terenie RP w terminie 12 miesięcy opisanego w ogólnych założeniach konkursu.

Pod uwagę będą brane wyłącznie imprezy na wysokim szczeblu, im wyższy tym wyżej oceniany, lecz wszystkie mogą być zgłoszone w tej kategorii. Np. Mistrzostwa Świata, Europy, Polski, Regionu etc.
2020 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.