KATEGORIE
Marketing społeczny
Sponsoring zespołu / sportowca
Kampania reklamowa
Strona internetowa
Sponsoring przedsięwzięcia
Kontrybucja w polski sport
Komunikacja cyfrowa
Impreza lub wydarzenie
Osiągnięcia życiowe
Marka roku
Organizacja roku
Sukces międzynarodowy
Sportowy wzór roku


SPORTOWA STRONA INTERNETOWA ROKU


Pod uwagę będą brane wyłącznie strony, które mają sport w swoich zasadniczych założeniach pokazujące nieprzeciętne kierunki użycia cyfrowych mediów w dotarciu do fanatyków / kibiców sportowych lub osób w sporcie partycypujących.

Strona musi posiadać nieprzeciętny system nawigacyjny oraz projekt graficzny, efektywne wykorzystanie budżetu, posiadać innowacyjną zawartość, który zafascynuje swoją grupę docelową, posiadać wysoką oglądalność w zakresie unikalnej grupy jak i efektywną interakcję na stronie jak i efektywne wykorzystanie socjalnej platformy mediowej.
2020 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.