KATEGORIE
Marketing społeczny
Sponsoring zespołu / sportowca
Kampania reklamowa
Strona internetowa
Sponsoring przedsięwzięcia
Kontrybucja w polski sport
Komunikacja cyfrowa
Impreza lub wydarzenie
Osiągnięcia życiowe
Marka roku
Organizacja roku
Sukces międzynarodowy
Sportowy wzór roku


SUKCES MIĘDZYNARODOWY


Mimo zdobycia medalu na Olimpiadzie, Mistrzostwach Świata, Europy sukces ten niekoniecznie jest odnotowany na arenie międzynarodowej przynosząc uznanie i sławę, zwłaszcza poza swoją dyscyplinę sportową.

W tej kategorii pragniemy wyróżnić zarówno zespoły / instytucje jak i zawodników, którzy są ambasadorami naszego kraju, odnosząc sukcesy sportowe, zdobywając uznanie i wyróżniając się głównie poza granicami naszego kraju. „International Champ” to osoba, zespół / organizacja, które zdobyły uznanie na arenie międzynarodowej. Znajomość nazwiska lub nazwy zespołu wykracza znacznie poza granice swojego środowiska sportowego.

Do Kapituły konkursu zaprosiliśmy w tym celu przedstawicieli społeczności międzynarodowej, znającej Polskie realia, poprzez pełnienie funkcji zawodowych w Polsce w chwili obecnej lub w przeszłości.
2020 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.