KATEGORIE
Marketing społeczny
Sponsoring zespołu / sportowca
Kampania reklamowa
Strona internetowa
Sponsoring przedsięwzięcia
Kontrybucja w polski sport
Komunikacja cyfrowa
Impreza lub wydarzenie
Osiągnięcia życiowe
Marka roku
Organizacja roku
Sukces międzynarodowy
Sportowy wzór roku


SPONSORING ZESPOŁU SPORTOWEGO / SPORTOWCA


Sponsoring zespołu lub osoby musi w znaczący i jasny sposób przynieść pomoc w osiągnięciu sukcesu. Sponsoring może być zarówno finansowy jak i w postaci sprzętu lub innych wartości materialnych, znaczących i pomocnych zespołowi lub osobie w osiągnięciu założonego celu.

Środki sponsoringu musza być z terytorium Polski lub budżetowane na aktywności na terytorium Polski.

Kampania sponsoringowa musi być dobrze przeprowadzona w dotarciu do założonej grupy docelowej, musi pokazać dobra synergię pomiędzy zespołem / osobą i marką, pokazać znaczący zwrot funduszy sponsoringowych zgodnie z założonym planem. Sponsoring musi pokazać związek z podstawową działalnością marki lub firmy, wygenerować znaczącą rozpoznawalność marki. Budżet powinien być proporcjonalny do założonych efektów sponsoringowych oraz pokazał widoczne rezultaty zespołu lub sportowca.
2020 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.