KATEGORIE
Marketing społeczny
Sponsoring zespołu / sportowca
Kampania reklamowa
Strona internetowa
Sponsoring przedsięwzięcia
Kontrybucja w polski sport
Komunikacja cyfrowa
Impreza lub wydarzenie
Osiągnięcia życiowe
Marka roku
Organizacja roku
Sukces międzynarodowy
Sportowy wzór roku


WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ KONTRYBUCJA W POLSKI SPORT


Pod uwagę w tej kategorii będą brane znaczące wspomaganie polskiego sportu głównie w formie finansowej lecz wyróżniające się kontrybucje w postaci materialnej (produktowej i serwisowej) mogą być brane pod uwagę.

Pod uwagę w tej kategorii będą brane kontrybucje w reprezentację Polski w poszczególnych dyscyplinach np. na Mistrzostwa, Olimpiadę i tp. Jak również kontrybucje w poszczególne dyscypliny sportowe jak np. siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna itp.
2020 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.