KATEGORIE
Marketing społeczny
Sponsoring zespołu / sportowca
Kampania reklamowa
Strona internetowa
Sponsoring przedsięwzięcia
Kontrybucja w polski sport
Komunikacja cyfrowa
Impreza lub wydarzenie
Osiągnięcia życiowe
Marka roku
Organizacja roku
Sukces międzynarodowy
Sportowy wzór roku


KAMPANIA REKLAMOWA


W tej kategorii będą oceniane zarówno kampanie sportowe prowadzone na terenie RP jak i poza granicami kraju lecz inicjowane przez firmy mające swoje biuro na terenie RP. Do konkursu mogą być zgłoszone zarówno kampanie składające się z wielu elementów np. telewizja, prasa, reklama zewnętrzna, PR etc. jak i jej poszczególne elementy. Ta sama kampania nie może być zgłoszona wielokrotnie np. jej element oraz całość.

Zgłoszona kampania międzynarodowa musi być emitowana dodatkowo w przynajmniej jednym kraju poza RP, być zainicjowana i prowadzona przez firmę polską lub jej partnera z siedzibą na terytorium Polski.

Ponad regionalna kampania utylizująca / integrująca zbalansowany mix narzędzi i dyscyplin marketingowych w postaci PR, Reklamy, Sponsoringu lub cyfrowych mediów. Musi zawierać wspólna płaszczyznę wszystkich wymienionych narzędzi marketingowych oraz znaleźć zrozumienie pośród celowej grupy w poszczególnych krajach, w których jest prowadzona.
2020 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.