KATEGORIE
Marketing społeczny
Sponsoring zespołu / sportowca
Kampania reklamowa
Strona internetowa
Sponsoring przedsięwzięcia
Kontrybucja w polski sport
Komunikacja cyfrowa
Impreza lub wydarzenie
Osiągnięcia życiowe
Marka roku
Organizacja roku
Sukces międzynarodowy
Sportowy wzór roku


SPORTOWA ORGANIZACJA ROKU


W tej kategorii pod uwagę będą brane zarówno organizacje społeczne jak i podlegające władzom RP, związki sportowe i wyróżniające się stowarzyszenia.

Zgłoszone w tej kategorii mogą być również zespoły sportowe z poszczególnych dyscyplin sportu, które uzyskały wybitne osiągnięcia w swojej kategorii.
2020 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.