KATEGORIE
Marketing społeczny
Sponsoring zespołu / sportowca
Kampania reklamowa
Strona internetowa
Sponsoring przedsięwzięcia
Kontrybucja w polski sport
Komunikacja cyfrowa
Impreza lub wydarzenie
Osiągnięcia życiowe
Marka roku
Organizacja roku
Sukces międzynarodowy
Sportowy wzór roku


SPORTOWA MARKA ROKU


Nagroda nie jest limitowana wyłącznie do tradycyjnych sportowych marek. Zgłoszenia będą akceptowane od firm, zespołów lub organizacji, które maja swoje biura i działają na terytorium RP.

Jurorzy będą oceniali na podstawie następujących kryteriów:
  • Jasno określone pozycjonowanie i osobowość pozostająca wierna swoim podstawowym wartościom.
  • Powyższe wartości zostały spełnione w terminie 12 miesięcy.
  • Świadectwo finansowego wzrostu w powyższych założeniach.
  • Znakomita i zauważalna strategia marketingowo/komunikacyjna.
  • Wyraźne odróżnienie od konkurencji.
Jako część procesu oceny jurorów, nominowani w tej kategorii będą mogli odbyć krótką osobistą prezentację. Prezentacja nie jest konieczna i jest wyłącznie do uznania zgłaszającego. Prezentacja będzie miała miejsce w lutym/Marcu 2012 (dokładna data zostanie ustalona przez organizatorów) i musi odpowiadać następującym warunkom:
  • Prezentacja nie może być dłuższa niż 7 minut. Organizatorzy są odpowiedzialni za ten punkt prezentacji.
  • Prezentacja może mieć elementy audio wizualne, o których organizatorzy muszą być powiadomieni w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie przed prezentacją. W prezentacji nie może uczestniczyć więcej niż 2 osoby ze strony prezentujących. Jurorzy mogą po zakończeniu prezentacji zadawać pytania. Sesja pytań i odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
Prezentacja jest opcjonalna i musi zawierać inne elementy niż opisane w zgłoszeniu.
2020 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.